Prelucrarea datelor cu caracter personal/ Politica de confidentialitate

Această  politică a fost redactată în data de 25.05.2018, urmând a fi revizuită și actualizată periodic.

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL, în calitate de proprietar și administrator al site-urilor:

www.cartearomaneasca.ro

www.concursurilecomper.ro

www.timtim-timy.ro

respectă noile reglementări GDPR, impuse de Uniunea Europeană, privind confidențialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. În acest sens, depunem  toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile care sunt introduse în bazele noastre de date sunt utilizate numai în scopuri determinate, explicite și legitime.

Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii.

Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe site-urile mentionate mai sus va exprimati acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL cu privire la solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-urile.

Care sunt datele cu caracter personal folosite de echipa noastră?

 • Nume și prenume
 • E-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă
 • Unitate de învățământ
 • Specialitate
 • Funcție

Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanență că sistemele noastre de stocare și prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate și sunt aliniate la cerințele regulamentelor și legilor în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Noul sistem de gestionare a datelor personale va garanta o securitate sporită a acestora. Prin intermediul acestui mesaj vă solicităm ACORDUL utilizării acestor date.

Fără acordul utilizării datelor dumneavoastră personale suntem în imposibilitatea de a vă expedia:

 • Materiale PUBLICITARE GRATUITE (CĂRȚI, PLIANTE, BROȘURI) și detalii despre comenzile efectuate;
 • Informări (newslettere, mesaje sau apeluri telefonice) privind noile produse editoriale;
 • Comenzi
  • acolo unde livrarea produselor se face prin servicii de curierat, datele (adresă, nume și prenume, număr de telefon) vor fi puse la dispoziția transportatorului sau a partenerului strict în acest scop;
  • când se utilizează  plata cu cardul sau electronică punem la dispoziție datele dumneavoastră entității desemnate să opereze aceste tipuri de plăți.

Drepturile persoanei care oferă date cu caracter personal:

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL, în calitate de operator de date cu caracter personal, va implementa masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor (persoane vizate conform Regulamentului (UE) 2016/679, si anume:

 • Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau  nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand  prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 • Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor sale, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane imputernicite (serviciul de curierat, Poșta Romana) carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele nostru sau pentru a furniza servicii disponibile site-urilor proprii, sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a Editurii CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL sau a angajatilor ori contractorilor/partenerilor acesteia.

In cazul cumpararii de produse, temeiul prelucrarii este constituit din contractul de vanzare – cumparare si prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfasurarea activitatilor aflate in legatura cu contractul de vanzare –cumparare si in vederea indeplinirii obligatiilor legale, comunicam aceste date catre autoritatile publice, operatori, terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari.

Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare.

Prestatorii intermediari sunt pe deplin responsabili pentru prestarea serviciilor în conformitate cu obligatiile contractuale asumate fata de Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL. Totodată, acestia sunt răspunzători atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate (livrare, monitorizare, aprobare), cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului, astfel incat sa asigure respectarea principiului confidentialitatii in gestionarea datelor cu caracter personal apartinanad clientilor Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie in executarea obligatiilor contractuale drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element fără acordul scris, prealabil, al beneficiarului.

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor Regulamentului.

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal.

Editura CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai Editurii CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL, care intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.

Datele cu caracter personal ale clientilor site-urilor Editurii CARTEA ROMÂNEASCĂ EDUCAȚIONAL sunt retinute pe o perioada de 10 ani (conform obligatiei legale de arhivare a documentelor contabile).

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-urilor mai sus menționate este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentului. Pentru orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform  Regulamentului, va puteti adresa la adresa de e-mail protectiadatelor@cartearomaneasca.ro.

Găsiți informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal accesând linkul de mai jos:
http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul (UE). 2016/679 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod  postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro